مشروح گزارش باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان از نشست دكتر اسماعيل جليلي با اصحاب رسانه

برجام در حوزه ي سياست خارجي مي تواند يك افتخار جدي محسوب شود/ همين استان را وقتي به شمالي و جنوبي تقسيم مي كنيم شرايطي كه در شمال خوزستان وجود دارد بسيار سخت تر از ساير بخش هاست/ تا امروز ريالي مديريت بحران و سازمان برنامه و بودجه كشور به استان خوزستان در قبال سيل هايي كه رخ داد اختصاص نداده است/ متاسفانه بعضي دستگاهها مثل شهرداري پول تخصيصي ماده 180 را بابت پرداخت مطالبات هزينه كرد/ قرار است از محل فاينانس مبلغي براي حل مشكل فاضلاب در نظر گرفته شود/ كارخانه سيمان اثرات زيست محيطي سهمگيني بر شهر گلگير و مناطق اطراف خودش گذاشته است/ محيط زيست حتماً بايد اقدام عاجل كند/ هيئت رييسه قبلي كارخانه سيمان به من مي گويند ما به فلان ارگان غذا مي دهيم يا حقوق نيروهاي انساني فلان دستگاه را ما پرداخت مي كنيم! اين چه ربطي به مردم دارد/ همه بايد كمك كنيم تا تا واحدهاي پتروشيمي فعال شوند/ خوشبختانه پس از تأمين منابع ارزي دستگاه ام آر آي خريداري و قرار است ساختمان اداري سابق 22 بهمن در منطقه كلگه مركز ام آر آي باشد/ 10 دستگاه يونيت دندانپزشكي در روزهاي آينده به مسجدسليمان فرستاده مي شود/ مجتمع آموزشي سلامت در حوزه بهداشت دهان و دندان راه اندازي و با 20 دانشجو از نيمه دوم امسال فعاليت خود را آغاز خواهد كرد.

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- نشست مطبوعاتي دكتر اسماعيل جليلي نماينده مردم مسجدسليمان در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان ايشان در ابتداي اين جلسه ضمن خيرمقدم خطاب به اصحاب رسانه گفت: هر چه فعاليت مطبوعات با رويكرد منطقي ادامه پيدا كند به دور از احساس و جريان سازي مي تواند كمك خوبي براي افكار عمومي باشئ. ايشان در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با اتفاقات پس از برجام گفت: برجام در حوزه ي سياست خارجي مي تواند يك افتخار جدي محسوب شود و دولت توانست با يك نگاه رو به آينده اقداماتي را انجام دهد كه فشارهاي بين المللي به خصوص نگاه سخت تحريم را شكننده كند و حال اميدواريم در پسا توافق بتوانيم از اين فرصت هاي كه ايجاد مي شود به نحو منافع جمهوري اسلامي بهره مند شويم. دكتر جليلي گفت: بايد بپذيريم فضاي بين المللي در يك ائتلاف نوشته يا نانوشته قدرت هاي بزرگ شرايط سختي را به ما تحميل كرد هرچند كه نتوانستند ما را بشكنند به نوعي كه شرايط اقتصادي كشور به لحاظ تحرك پذيري از زمان جنگ بدتر شده بود اما اراده ملي ما در كشور بر اين قرار گرفت كه براي گذر از اين مشكل يك ائتلاف ملي تحت زعامت مقام معظم رهبري در كشور ايجاد شود و هر سازماني وظيفه ي خودش را به درستي انجام بدهد تا بتوانيم از اين ظرفيت استفاده كنيم…

نماينده مردم مسجدسليمان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: شرايط استان خوزستان به لحاظ توسعه اي عليرغم آن كه بسياري از منابع ملي و طبيعي ايران در اين استان چه به صورت خام و چه فرآوري شده وجود دارد و اثر اين توليدات در اقتصاد كشور عدد بزرگي را در بودجه براي كشور ايجاد مي كند اما در حوزه توسعه ي استان متأسفانه با كندي مواجه هستيم. وي ادامه داد: همين استان را وقتي به شمالي و جنوبي تقسيم مي كنيم شرايطي كه در شمال خوزستان وجود دارد بسيار سخت تر از ساير بخش هاست.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: يكي از محورهاي آزار دهنده در شمال استان بحث راههاي دسترسي ست در حوزه ي انتخابي اينجانب اين فضا به صورت ويژه وجود دارد و شرايط سهمگيني هم در راه روستايي و هم در راه بين شهري وجود دارد. در راه روستايي اگر شما شاخص متوسط استان را 60 يا 65 در نظر بگيريد يعني به ازاي هر 100 كيلومتر راه روستايي متوسط استان اگر 60 كيلومتر آن آماده بهره برداري باشد در حوزه انتخابي ما اين عدد روي 14درصد است يعني از 100 كيلومتر 14 كيلومتر قابل بهره برداري ست كه اختلاف آن تا متوسط حدود 46 درصد است كه البته در حوزه راههاي بين شهري اين عدد كمي بهتر است…

1 copy

وي گفت: در اين كار دو دستگاه شركت نفت و راه و شهرسازي براي حل مشكلات جاده اي درگير بودند كه شركت نفت چند پروژه را تعريف و آغاز به كار كرد اما نتوانست به سرانجام برساند. راه مسجدسليمان به ايذه از مسير تلبزان – جريك – تاچكر و سيدصالح به ايذه يكي از آن پروژ ه هاي بزرگ بود، راه خروجي شهرستان هفتكل جاده نفت سفيد ، خروجي مسجدسليمان به لالي، ورودي مسجدسليمان از سمت تمبي و… كه بر عهده نفت بود زمين گير شدند اما آن بخشي كه بر عهده ي راه و شهرسازي بوده است چه در راه روستايي و چه بين شهري بهتر عمل شده است.

دكتر جليلي در ارتباط با جاده ي ميانبر مسجدسليمان – اهواز گفت: همانطور كه مي دانيد پروژه ي محور جديد نه مصوبه داشت و نه به صورت جدي طراحي شده بود. نظرات كارشناسي متفاوتي وجود داشت از طرفي هم سازمان هاي محدود كننده مثل محيط زيست مانع از اجراي طرح اوليه شد كه در نهايت طرح اصلاح و نظرات محيط زيست رعايت گرديد اما محيط زيست باز هم بر مخالفت خودش اصرار دارد. از آنجا كه ما نمي توانستيم كار را رها كنيم تصميم گرفتيم محور فعلي تا آنجايي كه بين شوشتر و مسجدسليمان مشترك است به صورت مشترك تعريض شود و براي اين كار منابعي هم در نظر گرفته شد اما بخشي كه در محور قبلي خيلي براي ما آزار دهنده است بخشي ست كه در زير نظر شوشتر است كه متاسفانه شوشتر به هيچ وجه توجه اي به اين قسمت نمي كند و رديف آن هم در اعتبارات ما نيست. تلاش ما اين است كه از محل اعتبارات ملي اين مشكل را حل كنيم. دكتر جليلي گفت: تعريض و اصلاح محور به معناي ناديده انگاشتن محور ميانبر نيست كه اين مطالبه هميشگي ماست. وي گفت: بيش از 450 درصد در حوزه راهها اعتبارات را افزايش داده ايم اما يكسري مشكلات هم به وجود آمد مثل خساراتي كه سيل به راههاي روستايي و شهري لالي و انديكا زد كه بنده از محل منابعي كه در اختيار مديريت بحران بود تقاضا كردم اما متأسفانه تا امروز ريالي مديريت بحران و سازمان برنامه و بودجه كشور به استان خوزستان در قبال سيل هايي كه رخ داد اختصاص نداده است….

به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان دكتر جليلي در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با ماده 180 گفت: مبالغي كه در قالب اين ماده به حوزه ما تخصيص داده شد بر اي سال نود و سه 26 ميليارد و سال نود و چهار 37 ميليارد تومان بوده است كه البته قرار بر اين بود هر مبلغي كه در اختيارات سازمان ها قرار مي گيرد آن ها نيز معادل همان مبلغ اضافه و پروژه اجرا كنند. بعضي از اين دستگاهها رعايت كردند اما بعضي دستگاهها مثل شهرداري پول را بابت مطالبات هزينه كرد كه انتظار ما از مديران كل اين است با اين پول ديون خود را پرداخت نكنند و به تعهدات شان در تعريف پروژه عمل كنند…

جليلي در بخش ديگري از سخنات خود در ارتباط با مشكلات آب و فاضلاب گفت: در بحث آب در حوزه ي شهري به يك تعادل نسبي رسيديم اما در حوزه ي فاضلاب دچار بحران هستيم منابع كافي نيستند اما قرار است از محل فاينانس مبلغي براي اين كار در نظر گرفته شود.

نماينده مردم مسجدسليمان، هفتكل، لالي، انديكا و گلگير در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با مشكلات كارخانه ي سيمان گفت: كارخانه سيمان اثرات زيست محيطي سهمگيني بر شهر گلگير و مناطق اطراف خودش گذاشته است. هر شركت خصوصي در هر منطقه اي كه فعاليت مي كند يكسري مسئوليت هاي اجتماعيبر عهده ي اوست و بايد جهت كمك به توسعه منطقه اقدام نمايد. شما پل مالكريم را در نظر بگيريد آن جاده حاصل تردد ماشين آلات كارخانه سيمان است. مديران كارخانه سيمان كه از قبل اين كارخانه اين همه سود حاصل مي كنند بايد اثرات مخرب محيط زيستي اش را نيز مديريت كند. هزينه هايي كه آلايندگي كارخانه بر مردم تحميل مي كند بيش از سودي ست كه در ازاي بكارگيري نيروي انساني در آنجا فعاليت مي كند. محيط زيست حتماً بايد در اين رابطه اقدام عاجل كند. هيئت رييسه قبلي كارخانه به من مي گويند ما به فلان ارگان غذا مي دهيم يا حقوق نيروهاي انساني فلان دستگاه را ما پرداخت مي كنيم! اين چه ربطي به مردم دارد، مردم دارند دچار بيماري هاي گوناگون مي شوند، زمين هاي كشاورزي در حال نابودي ست و دچار افت محصول شده است قرار نيست آدم هاي ما جان بدهند بعد شما بگوييد چون به فلان دستگاه پول مي دهم و يا حقوق كارمندان فلان دستگاه را مي دهم ديگر نبايد با ما كار داشته باشند. كارخانه سيمان بايد به تعهدات خودش در شهرستان پاسخ بدهد.

IMG_0017 copy

جليلي در ارتباط با فرودگاه مسجدسليمان هم گفت: در جلسه 27 مهر 94 قرار شد شركت نفت سهم 15 ميلياردي خودش را پرداخت كند و از محل اعتبارات استاني نيز 10 ميليارد تومان پرداخت شود تا انشالله هر چه سريع تر فرودگاه راه اندازي شود…

به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان نماينده مردم در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با پتروشيمي مسجدسليمان گفت: ما فارغ از هر نوع نگاه به موضاعات حاشيه اي براي اين كه بتوانيم در منطقه فرصت شغلي ايجاد كنيم همكاري خودمان را با مديريت پتروشيمي شروع كرديم. مهم براي من روش كار است، من مي گويم روش بايد به نوعي باشد كه ايجاد شائبه نكند وقتي اين همه نيروي بيكار در منطقه وجود دارد نبايد به گونه اي رفتار كرد كه شائبه اي ايجاد شود. همه بايد كمك كنيم تا تا واحدهاي پتروشيمي فعال شوند، پتروشيمي نياز به كمك دارد.. البته اخيراً يك بسته اي را با دوستان مان در پتروشيمي تعريف كرديم تا واحدهايي مثل متانول، اولوفين و… در اختيار سرمايه گذار قرار بدهيم در شهرستان لالي هم از طريق سرمايه گزاري بخش خصوصي بزودي كارخانه سرم سازي كليد خواهد خورد. جليلي گفت: بايد فضا را به سمتي ببريم كه سرمايه گزار احساس امنيت كند…

دكتر جليلي در بخش ديگري از سخنان خود در ارتباط با حوزه بهداشت و درمان گفتند: يكي از معضلاتي كه مردم شهرستان با آن درگير بودند نداشتن بخش (ام آر آي) بود كه خوشبختانه پس از تأمين منابع ارزي اين دستگاه خريداري و هم اكنون در اهواز است و قرار است ساختمان اداري سابق 22 بهمن در منطقه كلگه مركز ام آر آي باشد. وي گفت: همچنين با پيگيري هاي كه شد دانشكده آموزش سلامت به تصويب رسيد و ساختمان جنب كلينيك را براي مركزآموزش سلامت كه يك شعبه از دانشگاه جندي شاپور است به تصويب رسيد. همچنين 10 دستگاه يونيت دندانپزشكي در روزهاي آينده به مسجدسليمان فرستاده مي شود و عملاً مجتمع آموزشي سلامت در حوزه بهداشت دهان و دندان راه اندازي و با 20 دانشجو از نيمه دوم امسال فعاليت خود را آغاز خواهد كرد. ايشان در پايان جلسه 3 ساعته خود با اصحاب رسانه گفت’: رسانه ها بسيار قدرتمند هستند و مي توانند تاثير گذار باشند بايد فضا را به سمت عقلانيت پيش برد و از حاشيه ها پرهيز كرد.

درباره نویسنده

8188مطلب نوشته است .

۵ Comments on “مشروح گزارش باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان از نشست دكتر اسماعيل جليلي با اصحاب رسانه”

 • میثم wrote on ۱۵ آبان, ۱۳۹۴, ۱۸:۵۱

  ان شالله شاهد پیشرفت و ابادانی باشیم تشکر دکتر جلیلی

 • emad wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۴, ۸:۳۵

  سلام  مچتمع آموزش دهان و دندان نیاز به فضا و پرسنل آموزسی و اداری دارد که هنوز هیچکدام پیش بینی نشده جطور از نیمه دوم امسال دانشجو میگیره کل شبکه فقط یک دندانپزشک داره  

 • کورش wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۴, ۱۴:۳۸

  آقا عماد حالا یه کاری میخواد بشه .حتما قول گرفتن که مصاحبه کردن.
  من احساس میکنم برخی ها از موفقیت دکتر جلیلی خیلی ترس دارند.
  انصافا تلاشش خوبه تو این بی پولی
  خیلی ها بخاطر اینکه دکتر دوباره در نیاد دارن تلاش میکنن تا تخریبش کنن ولی این کار به صلاح این مردم مظلوم نیست

 • emad wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۱

  منم پیشرفت شهرم آرزومه ولی مگه قراره یونیت کسی را درمان کنه باید فکری به برای آوردن دندانپزشک و پزشکان متخصص به شهر بشه 

 • زروس wrote on ۱۶ آبان, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۵

  با عرض سلام وتشکر از اطلاع رسانی سایت وزین باشگاه ر ن مسجدسلیمان
  با سلام و خسته نباشید  خدمت دکتر جلیلی نماینده کاردان و پرتلاش مسجدسلیمان بزرگ.
  آقای دکتر انشااا با پیگیریها و تلاش شما وبزرگان و نخبگان و همه مردم مسجدسلیمان  طرهای پتروشیمی و آلومینیوم سازی و پالایشگاه نفت  وجاده جدید مسجدسلیمان به اهواز به سرانجام برسد و مردم منطقه بتوانند از آان منتفع شوند .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی