رسانه ملی از فرهنگ سازی تا فرهنگ سوزی

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان/ قباد باقری: پس از پخش برنامه ای پربیننده تحت عنوان « قند پهلو » در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که در حین اجرای آن برنامه یکی از داوران بنام ( شهرام شکیبا ) با خواندن به ظاهر روایتی موهن در میان برنامه ، توهین های عدیده ای نسبت به حسینقلی خان ایلخانی بختیاری روا داشته است ، که در نتیجه  واکنش های گسترده ای در میان اقشار مختلف قوم بختیاری به وجود آورده است ، این اعتراضات و انتقادات به گونه ای پیش رفت تا شخص مرتکب ، طی پیام هایی اعلام داشته است نسبت های ناروای  داده شده ناخواسته بوده است ، که البته مصداق « نوش دارو بعد از مرگ سهراب » ، عذرخواهی مختصری هم کرده است.

و این در حالی است که شخص شکیبا خود در ابتدای اهانت ها ، گفته است که حسینقلی خان بختیاری مهمان ظل السلطان بوده و پذیرائی گرمی نیز از او به عمل آورده . آیا کسی که مورد احترام و پذیرائی گرم شخص « خود خواه و قدرتمندی مثل ظل السلطان » واقع گردیده ، آدم معمولی است که توسط  شهرام شکیبا مورد هتک حرمت واقع گردد ؟!

اینک به منظور آگاهی و شناخت بیشتر علاقمندان ، خلاصه ای از چگونگی شرح حال حسینقلی خان بختیاری اشاره می گردد ، تا سیه روی شود هر که در او غش باشد. حسینقلی خان در سال ۱۸۳۶ میلادی متولد شد و پدرش جعفرقلی خان در سال ۱۲۵۲ هـ ق درجنگ مُنار به وسیله ی یکی از سواران جعفرقلی خان پسر اسدخان بهداروند کشته شد.
از جعفرقلی خان چهار پسر به جای ماند که به ترتیب عبارت بودند از ، حسینقلی خان ، امام قلی خان   (که هردو از یک مادر بودند )، رضاقلی خان و مصطفی خان. این چهار برادر با عموی خود کلبعلی خان بر سر ارثیه و غیره … به نزاع پرداختند ، چندی بعد حسینقلی خان نزد معتمدالدوله گرجی حاکم اصفهان رفت و نظر او را به خود جلب کرد و مدتی ماند و به دریافت خلعت مفتخر گردید و در سن بیست سالگی از سوی منوچهر خان معتمدالدوله به حکومت بختیاری منصوب گردید و از حمایت برادرانش نیز برخوردار شد.

رضاقلی خان با نیرویی که در اختیار داشت ، موفق شد قلمرو چهارلنگ ها را تحت نفوذ  حسینقلی خان در آورد . حسینقلی خان با حمایت معتمدالدوله حاکم اصفهان مورد توجه ( میرزا تقی خان امیر کبیر ) صدراعظم وقت اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قرار گرفت . در سال ( ۱۲۷۶  هـ ق )  حسینقلی خان از طرف محمدعلی شاه به سمت ایلخانی بختیاری منصوب گردید و در همین راستا خلعتی نیز ازسوی شاه دریافت کرد اما در همان موقع اوج قدرت ، در سیاست های نفاق افکن قاجار نیز گرفتار گردید.

بعد از منوچهر خان معتمدالدوله ، مسعود میرزا ظل السلطان به حکومت اصفهان منصوب گردید، وی همیشه نسبت به برادر دیگرش بنام مظفرالدین میرزا ولیعهدد حسادت می ورزید ، از طرفی چون حسینقلی خان ایلخانی بختیاری ، ملاقاتی با مظفرالدین میرزا ولیعهد داشت ، نسبت به او نیز مشکوک گردیده بود و در نتیجه ذهن ناصرالدین شاه را نسبت به حسینقلی خان بدبین کرده بود و سرانجام در سال ( ۱۲۹۹ هـ ق ) که حسینقلی خان مالیات بختیاری را به اصفهان برده بود ، به دستور ناصرالدین شاه و به وسیله ی ظل السلطان به قتل رسید و دو تن از فرزندانش را به نام اسفندیار خان و علیقلی خان را به زندان انداخت. « تاریخ سیاسی اجتماعی بختیاری ، جن راف گارثویت ، ترجمه مهراب امیری ، چاپ ۱۳۷۳ ، صفحه ۱۴۱ به بعد .

حسینقلی خان اولین ایلخان بختیاری است که در عهد ناصری قریب سی سال بر طایفه های بختیاری ریاست داشته و با قاطعیت و قدرت حکومت کرده است. ایلخانی از چند زن دارای شش پسرو دوازده دختر بود . پسران او به ترتیب سن عبارت بودند از : اسفندیار خان سرتیپ ( سردار اسعد اول ) ، حاج علیقلی خان ( سردار اسعد دوم) ، نجفقلی خان  ( صمصام السلطنه ) ، حاج خسروخان (سردار ظفر ) ، یوسف خان ( امیرمجاهد ) و امیرقلی خان.

حاج خسروخان سردار ظفر در مورد قتل ایلخانی می نویسد : …. راقم این سطور ، اصل فرمان قتل ایلخانی را در حاشیه ی نامه ی ظل السلطان ، که به خط ناصرالدین شاه نوشته شده بود دیدم و این سند معتبر ، هم اکنون در یکی از خانه های تهران موجود است. « یادداشت ها و خاطرات سردار ظفر بختیاری ،پیش گفتار ، چاپ ۱۳۶۲ ، انتشارات یساولی ( فرهنگ سرا) ، ص ۳ ».

بنابراین بیشتر حوادث و رخدادهای دیار بختیاری و قتل حسینقلی خان ، بنابه نظر و خواست ظل السلطان بوده است . از طرفی ، ایلی که به گواه تاریخ در ادوار مختلف با رشادت و شهامت از خاستگاه و زیستگاه خود که همان ایران بزرگ است دفاع نموده و هیچ گاه در مقابل مشکلات ، زبان به شکوه نگشوده و پیوسته در جهت دفاع از آرمان های خویش تزلزلی به خود راه نداده است ، مسلماً از اصالت و اعتقادات قوی برخوردار بوده است.

فرهنگ عامه و اشعار حماسی به یادگار مانده از پیشینیان این ایل ، به حق ، رزمنامه ی مردانی است که زیباترین حماسه ها را ، در دل صفحات تاریخ واقعی ثبت کرده است. میزان دین باوری و باورهای همیشگی فکری و اتحاد اجتماعی افراد این ایل ، همان بس که بدانید ، تنها ایلی است از ایل ها و سایر اقوام ایران اسلامی که حتی یک نفر غیر شیعه ی اثنی عشری و پیرو دیگر مذاهب و یا فرقه های مختلف اسلامی در آن یافت نمی گردد و این نشأت گرفته از ایمان راسخ آنان به اسلام و ائمه ی اطهار بوده است . برهمین باور بود که حسینقلی خان بختیاری ، استادکارانی بمنظور آینه کاری آستان مقدس امام حسین (ع) در کربلای معلی با هزینه ی شخصی اعزام کرده بود ، وی در یادداشت های خود می نویسد : حاج محمدکریم را فرستادم کربلای معلا که مسجد میان حرم را درست نموده ، آینه کاری بکند ، سه هزار تومان دادم رفت ، و مشغول کار شد ، تا آخر چقدر خرج بشود.

این سال ( ۱۲۹۳ هـ ق ) حاج محمد کریم ، حرم سیدالشهداء (ع) آینه کاریش را تمام کرد و آمد ، شش هزار تومان خرج کرد. همچنین عزیمت حاج ایلخانی و خیل مریدان و معتقدان قوم بختیاری که ماه ها با پای پیاده ، نیش خار مغیلان را به شوق زیارت کعبه ، نوش جان می کردند و رهسپار آن دیار می شدند ، تا سربر آستانش بسایند و برگردش طواف کنند ، نیز مؤید این واقعیت است . ( بختیاری در گذر زمان ، قباد باقری ، چاپ سوم ، ۱۳۹۲ ، نشر آوای مطهر قم ، صص ۲۹۴ – ۳۰۰ – ۳۰۱ ).

« بزرگش نخوانند اهل خرد                  که نام بزرگان به زشتی برد »

از سویی ایران اسلامی از اقوام مختلف تشکیل گردیده که هر یک دارای هنجارها ، باورها ، سنت ها و شخصیت های تاریخ ساز و فرهنگ پرور بوده اند. از طرفی مدتهاست که سنتی مذموم از سوی برخی از مجریان و فیلم سازان سیمای جمهوری اسلامی با سوء نیت ، شروع به اهانت و حرمت شکنی اقوام مختلف ایران نموده اند ،‌ نخستین این بدعت ها نسبت به قوم ترک آغاز و سپس به سایر اقوام نیز گسترش یافت ، قوم با اصالت بختیاری و سایر لُر نژادان از این اهانت ها مصون نماندند ، ابتدا ( سریال مذموم ، سرزمین کهن ) را که مستقیماً به بختیاری ها توهین شده بود ، تدارک دیدند ، سپس تندیس حاج علیقلی خان سردار اسعد بختیاری ، در جونقان چهارمحال و بختیاری و در حریم امن خانه خود مورد حمله قرار داده و با ضربات پُتک و چکش آنرا شکستند ، چندی قبل نیز به برادران لُرستانی اهانت ، که ضمن اعتراض مردمی ، نماینده ی مردم کوه دشت ، شکوائیه ای به عنوان اعتراض به دادستانی تهران ارسال و تقاضای صدور کیفرخواست نمودند.

همان طوری که قبلاً اشاره گردید اخیراً داور برنامه قند پهلو به نام ( شهرام شکیبا ) به یکی دیگر از شخصیت های تاریخ ساز و فرهنگ پرور بختیاری به نام حسینقلی خان ایلخانی بختیاری توهین و نسبت ناروا داده است. از آن جایی که تداوم بدعت اهانت به رهبران سیاسی و تاریخی ، اهانت و توهین به یک قوم تلقی می گردد. بالاخره نفهمیدیم وظیفه ی رسانه ی ملی فرهنگ سازی است و یا فرهنگ سوزی ) ؟! آیا رئیس این رسانه  با عملکرد مجریان برنامه های مختلف احاطه ی کامل دارد و نظارت می کند یا خیر ؟ و اگر اطلاع دارد ،
چرا برخورد جدی صورت نمی گیرد ، که بار دیگر این حوادث تحریک آمیز اتفاق نیفتد. زیرا تکرار
این رخدادها ، بی شک ناامنی را دامن می زند و مردم را به واکنش وادار می کند ، و اطمینان داشته باشند که این ناهنجاری ها به عذر خواهی یک مجری و یا داور ، خاتمه پیدا نمی کند و صبر و تحمل اقوام هم  اندازه ای دارد ، بنابراین جا دارد که مسئول محترم رسانه ی ملی خود شخصاً عذرخواهی و افراد
زیر مجموعه خود را مکلف نموده تا این گونه توهین ها ( خواسته یا ناخواسته )،  دیگر تکرار نگردند
و کشور ایران اسلامی را به سوی ناامنی سوق ندهند . در خاتمه از نهادهای قضایی و امنیتی انتظار می رود تا به این حریم و حرمت شکنی ها ورود کرده
و اجازه ی تکرار آنها را ندهند.

درباره نویسنده

7495مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی