برگزاری مراسم گرامی داشت میرزای بختیاری عارف و شاعر نامی در شهرستان لالی + تصاویر

برگزاری مراسم گرامی داشت میرزای بختیاری عارف و شاعر نامی در شهرستان لالی + تصاویر

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان: میرزا لطفعلی صیفوری آرپناهی مشهور به میرزای بختیاری شاعر، معلم، ستاره شناس و عارف بختیاری متولد۱۳۰۵ هجری قمری که طی عمر۹۹ساله خود نه تنهامعلم مکتب خانه در اکثر طوایف بختیاری بود بلکه آشنایی کامل به علوم اخترشناسی ومسلط به سرودن اشعارتغزلی، مسمط، چهارپاره، دوبیتی وترجیح بندبود.

هوشنگ فرجی خبرنگار و محقق مسجدسلیمانی در سال ۱۳۷۲بنابرتوصیه زنده یاداستادشمس آل احمددست به یک تحقیق میدانی درمناطق بختیاری نشین زدوموفق شددیوان اشعاراین ادیب وعارف گمنام بختیاری راکه باجوهرشیره درخت بلوط نگاشته بودو پس ازفوتش متورق شده بودطی چهارسال جمع آوری ودرسال ۱۳۷۶به اهتمام وموافقت مستقیم دکترمرتضی میرسلیم وزیروقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی واداره فرهنگ و ارشاداسلامی مسجدسلیمان نخستین کنگره پاسداشت این شاعربزرگ رابه صورت کشوری درمسجدسلیمان برگزارنماید. فرجی درسال ۱۳۸۱موفق شدباهمکاری یکی ازانتشارات مشهورتهران این دیوان خطی راباتیراژ۵۰۰۰نسخه چاپ ودراختیارعلاقمندان به شعروادبیات فارسی قراردهد.باگذشت بیش ازبیست ویک سال ازمراسم پاسداشت میرزای بختیاری اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان لالی باهمکاری امام جمعه وفرمانداراین شهرستان نخستین مراسم کنگره شهرستانی میرزای بختیاری راباحضورتعدادی ازچهرهای ادبی وفرهنگی برگزارنماید.

حجت الاسلام سیدحسن سیداحمدی امام جمعه شهرستان لالی دراین آیین نکوداشت بااعلام این مطلب که اشعارعرفانی میرزای بختیاری پلی محکم برای ارتباط باخداوائمه می باشدگفت:میرزای بختیاری یکی ازنمونه های بارزوجودعرفای دلداه دربختیارست که باکلام شعرانسان های اطراف خودرابه شناخت بیشترپیرامون آفرینش مخلوقات وکائنات وپیروی ازخالق هستی تشویق می نمودند.
وی دربخش دیگری ازصحبت های خودافزود:تلاش خواهیم کردتابه زودی باهمکاری مردم لالی مقبره این عارف بزرگ رادرمنطقه زادگاه خود درخورمقام معنوی وادبیش بازسازی کنیم.حجت الاسلام شیخ علی نظرممبینی پژوهشگرتاریخ بختیاری نیزدراین آیین باشکوه باافلام این مطلب که:معرفی عرفای بزرگی مانندمیرزای بختیاری بایدجرقه ای برای شناسایی این دسته ازبزرگان شعروادب وعرفان توسط پژوهشگران زبان وادبیات ایران زمین است تابیشتردرموردعرفای سرزمین بختیاری کنکاش کنندگفت:پیام تاریخی رهبرمعظم انقلاب درخصوص سردارعلیمردان بهتیاری وسرداربی بی مردم دلگرمی بزرگی برای ایل بختیاری بود تادرزمین مرفی مفاخربختیاری بیسترتلاش کنیم تاچهره ای بزرگی همچون میرزای بختیاری رابیشتروبهتردرسطح کشورمعرفی کنیم وی درپایان ازتلاش های هوشنگ فرجی درخصوصی شناسایی ومعرفی این عارف بزرگ به جامعه ادبی کشورتشکرنمود.لازم به ذکراست میرزای بختیاری درسال ۱۳۹۲هجری قمری دارفانی راوداع گفت وازوی داثربرجسته دیوان شعرواصول ملهمه درباب علم نجوم به جاماند.
بکی ازدوبیتی های میرزا:
هرآنکس درسرش شوری نباشد
ویااندردلش نوری نباشد
زندسرپنجه گربارستم زال
چوبی عشق است زنبوری نباشد.

درباره نویسنده

8402مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2020 رویش زاگرس. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی