فرهاد آزاد در گفتگو با سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان:من كارمند تأمين اجتماعي هستم نه مسئول حقوقي اين سازمان

پس از مصاحبه محمدرضا زمانپور عضو شوراي شهر مسجدسليمان با سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان در ارتباط با واگذاري قسمتي از زمين شهرداري به اداره تأمين اجتماعي بابت بدهي شهرداري به اين سازمان و بازتاب گسترده اين گفتگو فرهاد آزاد ديگر عضو شوراي شهر كه به دليل اشتغال ايشان در اداره تأمين اجتماعي به نوعي تمامي نگاهها به سمت ايشان بود با حضور در دفتر ما گفتگويي را انجام داد كه مي خوانيد:

به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان وي اظهار كرد: بحث واگذاري قسمتي از ساختمان شهرداري به اداره تأمين اجتماعي بابت بدهي اشان مربوط به سال 1373 مي باشد. در آن زمان شهردار وقت به دليل بدهي كه به سازمان تأمين اجتماعي داشت تشخيص داد قسمتي از زمين شهرداري را به اين اداره واگذار نمايد. اين مسئله از آن زمان مسكوت ماند تا سال 91. در تاريخ 27/10 91 آقاي محسن معماري مدير كل املاك و مستغلات تأمين اجتماعي نامه اي را به آقاي تركاشوند مدير كل محترم تأمين اجتماعي استان خوزستان نوشت و از ايشان خواست دستور فرمايند پس از تخليه شهرداري اقدامات لازم در خصوص محصور نمودن آن با هماهنگي اين مؤسسه به عمل آيد.

در تاريخ 23/11/91 آقاي علي تركاشوند مدير كل تأمين اجتماعي خوزستان نامه را به اداره تأمين اجتماعي شعبه مسجدسليمان مي نويسد با اين مضمون كه: رياست محترم مؤسسه املاك و مستغلات سازمان بانضمام تصوير سند قطعي مربوط به زمين واقع در آن شهرستان به نشاني خيابان نفت جنب شهرداري ارسال مي گردد. مقتضي است ضمن تحويل ملك مذكور از شهرداري دستور فرماييد نسبت به برآورد هزينه ديوار كشي(از نوع بلوك) ملك مذكور به اين اداره كل اقدام لازم معمول نمايند.

پس از آن آقاي عليرضا فرجي رييس محترم اداره تأمين اجتماعي شهرستان در مورخ 2/12/91 نامه اي به شهردار وقت مي نويسد بدين مضمون: در اجراي نامه شماره 94660/91/600 مورخ 23/11/91 اداره كل تأمين اجتماعي استان خوزستان و سند شماره 440 177 دفتر خانه استاد رسمي شماره 54 حوزه مسجدسليمان خواهشمند است دستور فرماييد طبق مفادنامه فوق نسبت به تخليه ملك اين سازمان بنشاني خيابان نفت جنب شهرداري اقدام لازم مبذول فرمايند. كه مهندس ملايي شهردار وقت در تاريخ 13/12/91در پاسخ او مي نويسد:

از آنجا كه مقرر گرديد شركت بهره برداري نفت و گاز مكان فعلي ساختمان شهرداري را خريداري نمايد لذا در صورت خريد، بهاي قطعه زمين آن اداره با نظر كارشناس رسمي دادگستري محاسبه و به حساب سازمان تأمين اجتماعي واريز خواهد شد.

مدير كل تامين اجتماعي استان خوزستان اين مسئله را در نامه اي به مهندس معماري رييس هيأت مديره و مدير عامل مؤسسه املاك و مستغلات اطلاع مي دهد و مي نويسد: به استحضار مي رساند: شهرداري آن شهرستان طي نامه شماره 23846/67 متعلق مورخ 13/12/91 اعلام نموده كه ملك مذكور آلوده به نفت و گاز بوده و مجوز و قابليت احداث بنا را ندارد و لذا پيشنهاد مي گردد ضمن هماهنگي با شهرداري زمين سهم سازمان كه در حال حاضر قسمتي از محوطه شهرداري مي باشد و قبلاً به علت عدم نياز به عنوان ملك مازاد اعلام گرديده است با رعايت صرفه و صلاح سازمان و همزمان با ملك شهرداري فروخته شود…

رييس اداره تأمين اجتماعي مسجدسليمان هم در تاريخ 31/4/92 در نامه اي كه به مديريت شركت بهره برداري  نفت و گاز مسجدسليمان مي نويسد از آن ها مي پرسد با توجه به اين كه اين زمين در مناطق آلوده قرار دارد آيا شركت بهره برداري نفت و گاز برنامه اي براي خريد اين زمين دارد يا خير كه رييس امور حقوقي شركت بهره برداري نفت و گاز در نامه اي به رياست تأمين اجتماعي به صورت رسمي اعلام مي نمايد كه اين شركت برنامه اي براي خريد زمين فوق الذكر ندارد. به همين دليل رياست محترم اداره تأمين اجتماعي نيز در نامه اي به اداره كل تأمين اجتماعي مي نويسد:

عليرغم پيگيري هاي مكرر حضوري و انجام مكاتبات متعدد هيچ اقدامي در خصوص تخليه ملك مذكور از سوي شهرداري انجام نشده است. لذا خواهشمند است دستور فرماييد موضوع از طريق واحد حقوقي استان پيگيري گردد. به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان فرهاد آزاد در ادامه توضيحات خود گفت:

شما اگر توجه داشته باشيد بيشتر اين مكاتبات قبل از روي كار آمدن اين شورا بوده و سازمان تأمين اجتماعي از طريق واحد حقوقي خود اقدام به پيگيري اين مسئله كرده است و بنده اگر چه كارمند اداره تأمين اجتماعي هستم اما مسئول حقوقي اين سازمان نيستم كه بخواهم اين مسئله را پيگيري نمايم. وي گفت:

پس از اين كه امور حقوقي شهرداري مسجدسليمان در اين رابطه شكايتي را به دادگستري شهرستان مسجدسليمان اعلام و ايراداتي را به اين واگذاري وارد نمود دادگستري نيز در تاريخ 18/9/92 احضاريه اي براي اداره تامين اجتماعي فرستاد و از آنجا كه تاريخ رسيدگي 19/ 9 /92 بود رييس سازمان در نامه اي از رياست محترم دادگستري درخواست نمود: با توجه به اين كه ارائه مدارك و مستندات و گزارشات كارشناسي و به تبع آن ارائه لايحه دفاعيه طبق مقررات نياز به حداقل 5 روز زمان مي باشد لذا درخواست تجديد وقت دادرسي را دارد.

عضو شوراي شهر مسجدسليمان گفت: زماني كه شكايت شهرداري به دست آقاي فرجي رييس اداره تأمين اجتماعي رسيد وي در تماسي به آقاي باقري سرپرست شهرداري گفت: ما كه اين همه با شما همكاري داشته ايم چرا رفته ايد شكايت كرده ايد؟ كه باقري در جواب ايشان گفت: من مي روم و پرونده را از دادگاه پس مي گيرم. آقاي فرجي هم به من گفت: از آنجا كه شما عضو شوراي شهر هستيد و با آن ها آشنايي داريد كپي نامه استرداد را از امور حقوقي بگير و برايم بياور تا تكليف اداره حقوقي استان مشخص شود كه آيا پرونده مختومه است يا بايد به دادگاه بيايند. و از من خواست كه تنها در همين رابطه پيگير مسئله باشم.

عضو شوراي شهر مسجدسليمان گفت:به هر حال اين پرونده توسط اداره حقوقي شهرداري در حال پيگيري ست و به زودي قرار است در اين رابطه در دادگاه تصميم گيري شود كه اميدوارم در نهايت هر آنچه به منافع مردم است همان شود.

عضو شوراي شهر مسجدسليمان گفت: مردم مطمئن باشند همه اعضاي شوراي شهر براي دفاع از حقوق آنان ذره اي كوتاه نخواهند آمد و هرگز به آراء آنان خيانت نخواهند كرد. پرونده تأمين اجتماعي حدود بيست سال است كه در حال پيگيري ست. من از تمام اعضاي شوراي شهر همچنين آقاي زمانپور و رسانه ها كه با حساسيت اين مسئله را پيگيري مي كنند همچنين از آقاي فرجي رياست محترم اداره تأمين اجتماعي كه انصافاً نهايت همكاري را با شورا و شهرداري داشته است و از تمامي كاربران و دست اندركاران سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان نيز كه با نظراتشان راهنماي ما بوده اند تشكر و سپاسگزاري مي نمايم.

رييس شوراي شهرستان در پايان سخنان خود در ارتباط با خليل حيدري شهردار منتخب شوراي شهر گفت: طي آخرين تماسي كه با آقاي جولانژاد داشتيم تمامي مراحل اداري اين كار به پايان رسيده است و انشااله مراسم معارفه شهردار جديد نهايتاً طي دو سه روز آينده انجام خواهد شد.

لازم به ذكر است سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان اين آمادگي را دارد در صورت تمايل اظهار نظر ديگر اعضاي محترم شوراي شهر را نيز منتشر نمايد.

درباره نویسنده

7340مطلب نوشته است .

۲۹ Comments on “فرهاد آزاد در گفتگو با سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان:من كارمند تأمين اجتماعي هستم نه مسئول حقوقي اين سازمان”

 • مرتضي wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۶:۲۱

  زمانپور و آزاد از برادران خوب ما هستند. هدف همه ما اعتلا و آباداني مسجدسليمان است.

 • کامران wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۶:۳۰

  پس مشخص شد مشکل از آقاي سرپرست بوده که شکایت را پس گرفته و خواسته که تامین اجتماعی زمین را از شهرداری بگیرد

 • مرتضي wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۶:۵۳

  آقاي آزاد انصافا از انسانهاي شريف اين مرز و بوم است.ايشان از خانواده معزز شهداي گرانقدر است.ما سالهاست اين انسان شريف را ميشناسيم.مادر من بيمه بگير تامين اجتماعي است.درود بر اعضاي خدوم شورا…

 • شيخي wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۶:۵۷

  به هر جهت شهرداري اين حق را هم دارد كه پيگيري كند و عاقلانه ترين كار را انجام داد.اين جاي تقدير دارد. آقاي آزاد هم مستند مصاحبه كرد.حقايق براي ما روشن شد.آقاي آزادانسان منطقي و با شخصيتي هستند.

 • محمد ناصري كريموند wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۰۴

  چرا زودتر نگفتيد آقاي آزاد؟به هر حال من فكر ميكنم اگر اشتباهي هم بوده مربوط به 20 سال پيش بوده و ارتباطي به تامين اجتماعي فعلي و شهردار فعلي نداره.دادگاه هم اگه حق شهرداري باشه كه زمينش برگرده كه حتمن حقش رو ميده.ما به آقاي آزاد به عنوان منتخب اول شورا و رييس محترم شوراي شهرستان حق ميدهيم .به آقاي زمانپور هم احترام ميگذاريم.چون ايشان هم پيگير حقوق شهروندان است.از اداره حقوقي شهرداري هم تشكر كه پيگير جدي مطالبات شهرداري است.دست همه درد نكند.دم همتون گرم دوستان.

 • شهرداري چي wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۰۹

  روز 4 شنبه فريد مرادي مسئول حقوقي شهرداري از سمتش استعفا داد! همكارام گفتن مربوط به جلسه سه شنبه اعضاي شورا و سرپرست شهرداري با ايشان بود و مجبورش كردن و گفتن چرا شكايت تامين اجتماعي رو كردي! كاش آقاي آزاد در اين باره هم توضيح ميداد…!

 • محمد رضا wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۱۲

  وا مصيبتا به اين اوضاع….!

 • مهران عاليپور wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۱۷

  آقاي آزاد لطفا درباره اتفاقات مهم شوراي شهر هم اطلاع رساني كنيد.مثلا پيگيري زمين عموي بنده در پارك 11 هكتاري تلخاب كه داراي سند مالكيت است و شهردار پيشين به اين موضوع اهميتي نداد و زمين ما رو پارك كرد!

 • رستمي wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۲۴

  بنده هر روز سايت را پيگيري ميكنم.از شفافيت آقاي آزاد كمال تشكر را داريم….

 • الف wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۱۹:۳۸

  شهرداری وظیفه داردکه بدهی خودرابدهدطبق توافق شهرداروقت /نه اینکه فقط زرنگ باشه پولهای زیادی ازعده ای مردم بگیره که به حقوق خود اگاهی لازم ندارند …راستی اگرشورای شهر وشهرداری دلش به حال بیت المال سوخته بدهی خودرا به پیمانکاران وبرخی از اقشار دیگرراپرداخت کند/ادارات دیگر قانون دارندمثل شهرداری چالش زده نیستد………تبعیض دیگه بس است…………

 • نوروز - ح wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۰:۵۵

  من كه فوق العاده از جسارت آقاي زمانپور خوشم اومد. آقاي آزاد همه حرف ما اين است كه شما چرا به عنوان نماينده مردم رفتي و از تامين اجتماعي دفاع كردي. همين كاري كه شما مي فرماييد آقاي فرجي ازتون خواسته به نظر من شما نمي بايست انجام مي داديد. چر اكه اينجوري مشخص مي شود شما از اداره مطبوعتان دفاع كرده ايد. در ضمن مگر تاميناجتماعي وكيل حقوقي نداشته است. اونا مي خواستند شما از نفوذتان استفاده كنيد آيا غير از اين است؟!

 • فرزند زاگرس wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۱:۰۶

  محمد رضا زمانپور و فرهاد آزاد هر دو انسان هاي شريفي هستند. آنچه زمانپور را متمايز كرده اين است كه كه با توجه به اين كه ايشان و آقاي آزاد هردو جز يك ائتلاف بوده اند اما باز هم ايشان وقتي ديدند پاي منافع مردم در ميان است حقيقت را فداي مصلحت و ائتلاف و فاميل گري و ….نكرد ومن شخصاً از اين مسئله خيلي خوشم اومد و خوشحال شدم كسي پيدا شده كه مي شود به او اعتماد كرد. من حرف هاي هر دو نفر ر اشنيدم وبه همين دليل درود مي فرستم بر تفكر زمانپور، بر فرزند بي باك و جسور بختياري. حق نگهدارت باشد.

 • شهروند آگاه به مسایل شهر wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۱:۴۱

  با سلام خدمت دست اندر کاران سایت وکاربران گرامی. حسب پیگیری جناب مهندس زمانپور عضو محترم شورا و جوابیه هوشمندانه وشفاف جناب آزادرییس شورای شهرستان ذکر چند نکته پیرو فرمایشات مطرح شده دو عضو محترم شورا: ابتدا باید از پیگیری و تلاش بی وقفه جناب مهندس زمانپور تشکر نمود که همواره پیگیر و مدافع حقوق مردم میباشند ولی ذکر مطالبی خالی از لطف نیست اولا بحث مسائل این چنینی به واحد امور حقوقی شهرداری مربوط میباشد. وبعد آن واحد محترم پیگیری های خود را به سرپرست یا شهردار منتقل وبعد سرپرست یا شهردار هم باید با اعضا محترم شورا در میان وسپس از طریق جلسات شورا اعضا محترم بتوانند نسبت به آن چاره اندیش نماییند وبعد از رای دادگاه مشخص خواهد شد اشهرداری یا تامیین اجتماعی کدامیک رای به نفع آنها خواهد بود. . چه خوب است نسبت به جملاتی که بیان میکنیم همواره آگاه و واقف باشیم نسبت به بیان آنهاو سعی نکنیم همواره سوژه خبری از خود بسازیم زیرا اولا سرپرست یا شهردار را خود اعضا انتخاب میکنند ودر ثانی سرپرست ویا شهردار در تمام کارهای اجرایی و کارهای شهرداری با اعضا در تعامل خواهند بود . ومطلب دیگر اینکه با توجه به شروع به کار شورای جدید ومدت زمانی که سپری شده است نییاییم فضای شهر وشهرداری را ملتهب سازیم بالاخره 4 سال باید سپری شود اگر قرار باشد مسائل شهری ومهم هر روز و از تریبونهای مختلف بیان شود ارزش اجرایی آن کارها کاسته خواهد شد. چه خوب است همانگونه که دوست داریم نسبت به عملکرد دیگران دیگران جوابگو باشند .خودمان هم نسبت به عملکرد وشیوه خودمان ابتدا تعمل و بعد از خودمان سوال کنیم . که من کار درستی کرده ام یا روش وشیوه من مناسب بوده است. اما در پایان باید از جوابیه آقای آزاد هم به عنوان کارمند سخت کوش ومردمی تامیین اجتماعی که با سئ صدر ودر شفافیت کامل جوابیه خود را صادر نمودند تشکر وقدردانی نمود وبرای مهندس زمانپور برادر ارزشی ومدافع حق ودیگران اعضا محترم شورا آرزوی توفیق وسربلندی نمود .

 • صداقت wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۱:۵۶

  هیچ وقت نباید قصاص قبل از مرگ نمود وهمواره باید با آگاهی کامل مسائل مهم مطرح وشفاف اعلام شوند واز حاشیه و تفرقه پرهیز نمود .خداوند شاهد وناظر اعمال ماست. امید به مطرح نشدن مسائلی حاشیه ایی وبالا بردن سطح روشنگری و توجه به چهارکلمه ایمان-عدالت – توسعه- صداقت- تشکر از جوابیه جناب فرهاد آزاد که بصورت موشکافانه ودر صداقت تمام بیان شد. آرزوی موفقیت برای مهندس زمانپور

 • مسجدسلیمانی wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۲:۰۴

  درود بر فرهاد آزاد کارمند مردمی اداره تامین اجتماعی و عضو محترم شورای شهر که همواره از دغدغه و هیاهو به دور است. و هیچ موقع ایشان و دیگر بزرگواران زحمتکش شهرستان بدنبال حاشیه ها و جنجال ها نخواهند بود. تشکر از همه اعضا شورا

 • بي باك wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۲:۰۹

  به نظر من همين جدل ها و بالا پايين ها نشان مي دهد كه شورايمان شوراي پويايي ست. همه دلشان براي شهر مي سوزد. من مصاحبه هاي هر دو عزيز را خواندم اين كه آقاي آزاد و زمانپور اينگونه منطقي حرف مي زنند نشان مي دهد كه هر دو نفرشان احساس مسئوليت مي كنند و هر دو مي خواهند كه مشكلي براي مردم بوجود نيايد و يا از مشكلات آنان كاسته شود. با شناختي كه من از اين دو عزيز دارم مي دانم هر دو نفرشان آدم هاي متشخصي هستند. حداقل اين كه آدم هاي خنثي اي نيستند و اين خيلي خوب است.

 • صداقت wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۲:۰۹

  تشکر از مستندات وجوابیه جناب آزاد وپیگیری جناب زمانپور .امید به مطرح نشدن مسائل حاشیه ای . و جنجالی بیهوده

 • عسكري wrote on ۴ دی, ۱۳۹۲, ۲۲:۲۳

  اي كاش آقاي آزاد در اين مسئله دخالت نمي كرد و خودش را روبروي مردم قرار نمي داد. اي كاش اصلا تو انتخابات شورا شركت نمي كرد. بعضي وقت ها يك اشتباه تاوان سنگيني دارد وتا سال ها در اذهان مي ماند. به نظر من ديگر آقاي ازاد آن محبوبيت گذشته را ندارد. اين چيزي ست كه و اقعيت دارد. آقاي آزاد اعتماد مردم را از دست داده است. آقايون خود فريبي نكنيم هيچكس بهتر از آقاي آزاد از اين مسئله با خبر نيست او خودش ميداند كجاي كار اشتباه كرده است. نمي بايست روبروي مردم قرار مي گرفت. مردم دچار دوگانگي شده اند و چهره اي كه از ايشان در ذهن دارند قبل از انتخابات با الان متفاوت است. اگر چه من هم معتقدم كه ايشان انسان بسيار متشخص و خوبي هستند اما در حيطه كاري و نمايندگي مردم اين اشتباه تاكتيكي را انجام داده اند. باميدوارم با عملكردي كه درآينده خواهند داشت اين مسائل را جبران كنند. براي ايشان و آقاي زمانپور آرزوي موفقيت دارم.

 • شیرمردی wrote on ۵ دی, ۱۳۹۲, ۳:۴۳

  درود خدا بر شما برادر عزیز آقای آزاد این فرمایشات را هم در شورا مطرح کنید و توصیه کنید دوستان دنبال حاشیه سازی به اسم روش شدن بعضی مسائل نباشند بابا هر ادراره ای یه چارتی داره و همه بر وظایف خود آگاه و مشرف هستند اگر هم کوتاهی کنند مسئول هست و …. سپاسگذارم 

 • مراد بختیاری wrote on ۵ دی, ۱۳۹۲, ۱۳:۲۶

  این بحثها و چالشها  اتفاقات مبارکی هستند که اخیرا شاهد آن هستیم ، بحثها و چالشهایی که مسئولین را ناگزیر به پاسخگویی و روشنگری مینماید ، این اتفاق مبارک نمی افتاد اگر این سایت نبود ، ممنون از آقای مرادی و این سایت خوب.

 • آینده نگر wrote on ۵ دی, ۱۳۹۲, ۱۹:۴۱

  سلام اگه فرید مرادی استعفا بدهدفاتحه شهرداری خونده است تجربه چندساله فرید درحقوقی شهرداری قابل ستایش است اگه ایشون استعفا بدهد مقصرش باقری و آزاد هست بجای اینکه به این آقافشارمیارید عملکردتون رو درست کنید من فرید رو 15 سال میشناسم ایشان در امورحقوقی بسیار باسواداست وبارها شهرداری رو نجات داده ضمنا ازلحاظ حقوقی مسترد نمودن دادخواست یا دعوی موجب اسقاط حق نمیکند تو رو خدا اگه چیزی رو نمیدونید بررسی کنید اینکه نامه استرداد دادخواست شهرداری به خود شعبه نرسیده باهوشی وذکاوت امورحقوقی شهرداری رو میرسونه ولی آقایونی که درصدد فشار به امورحقوقی هستند مواظب کاکرد وبرداشت مردم باشند دیگه مردم بیسواد نیستندو همه میدونند چی میگذره فرید جان کوتاه نیا همه شما وصداقتت رو میشناسند

 • احسان wrote on ۶ دی, ۱۳۹۲, ۱۷:۱۵

  با درود بر همشهریان عزیز
  آیه قرآن درباره تهمت
  سوره 33: الأحزاب
  وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًا ﴿۵۸﴾
  و کسانى که مردان و زنان مؤمن را بى‏آنکه مرتکب [عمل زشتى] شده باشند آزار مى‏رسانند قطعا تهمت و گناهى آشکار به گردن گرفته‏اند (۵۸)
  آقای آزاد فردی پاک و مبرا از نیرنگهایی است که برای او می کشند و کسانی که تهمت می زنند بر طبق آیه قرآن مجازات سختی خواهند کشید.

 • علیرضا بهرامی مسجدسلمان wrote on ۷ دی, ۱۳۹۲, ۵:۱۴

  باسلام به تمام اعضایمحترم شورای شهر که بااخذ رای اعتماد از مردم نشان دادند قابل اعتماد هستند.اینجانب بعنوان برادری کوچک چند وقت پیش پیشنهاد دادم مجددا عرض میکنم:.1.شورا باید یک سخنگو داشته باشد.2.امور حقوقی شهرداری باید از طریق نماینده حقوقی پیگیری شود اعضا فقط باید ایشان را.حمایت کنند.3.اعضای محترم شورا وقتشان را صرف جواب دادن به همدیگر نکنند بلکه پیگیر طرحهای درامد زا برای شهرداری باشند تابتوانند به همشهریان خدمات شهری بدهند.4.باتوجه به وضع اسفبار بودجه دولت در سال 92 و93 بخصوص در بخش عمرانی اگر عزیزان شورا فکری به حال درامد زایی برای شهرداری نکنند ووقت را به بیان مطالبی که شرح وظیفه قسمت دیگرشهرداری است تلف کنند قطعا اسیبهای غیر قابل جبرانی به شهر وشهرداری خواهد رسید.5.در اخر برای تمام دوستان خودم در سنگر خدمت به مردم بهترین ها را ارزو دارم….یاحق

 • یا علی wrote on ۷ دی, ۱۳۹۲, ۶:۲۳

  اینکه معلومه که فرید مرادی را چرا وادار به استعفا کرده اند چون ایشان موری است و حتما برادران شورا و سرپرست شهرداری قصد دارند کسی را از طایفه خودشان جایگزین کنند

 • حسین wrote on ۷ دی, ۱۳۹۲, ۱۰:۰۲

  آقای سخت کوش سازمان تامین اجتماعی
  لطفا” عملکرد تان را دراین مدت به مردم اطلاع رسانی کنید. وبگوئید هزینه نهار وشامتان در این مدت چقدر می باشد.

 • خبررسان wrote on ۷ دی, ۱۳۹۲, ۱۱:۲۴

  مگه شورا سخنگو نداره آقای آزاد و زمانپور جان ؟؟
  آقای مرادی دست بردار هرکدام بخواهند اینهمه توضیح بدهد چه شود 9 نفر دیگه هنوز توضیح ندادند کوتاه بیا جان جدت !!

 • شیرمردی wrote on ۹ دی, ۱۳۹۲, ۵:۲۱

  دوست خبررسان 
  ما هم گفتیم که هر کاری راهی داره دوستان بیخود خود را به آب و آتیش می زنند و این فقط برای مطرح کردن خودشون (البته آقای آزاد چنین روحیه ای نداره ) هیچ انگیز ه ای پشت این قضیه نیست فقط همون که عرض کردم — 

 • کوگ تاراز wrote on ۱۰ دی, ۱۳۹۲, ۲۲:۴۸

  آقای آزاد مستند و شفاف اطلاع رسانی کردند ولی دیگری فقط قصدش مطرح کردن خودشه.لطفا به عملکرد افراد در ادارات خودشون هم نگاه کنید.آقای آزاد فردی زحمتکش هستند ولی آقای x در ماه یک ساعت کار مفید ندارند.لطفا خودتون تحقیق کنید تا درستی همه چیز رو بفهمید.

 • صادق کیانی wrote on ۲۲ دی, ۱۳۹۳, ۱۵:۱۳

  سپاس بیکران بر شما جناب آقای فرهاد آزاد که دور از باند بازی و حاشیه هستی . دوستانی که منتقد آقای آزاد هستید بروید و عملکرد عالی و  خوب این آقا را در تامین اجتماعی ببینید و بعد قضاوت کنید . واقعا برای شما متاسفم و ما بختیاریها هر چه در جا میزنیم فقط باعث و بانی آن شما هستید که اشتباه قضاوت میکنید کاش مسجدسلیمان نمایندگانی لایق مثل فرهاد آزاد و آقای زمانپور و بقیه همکارانش که در این دوره انتخاب شده اند بودند . هر چند من در ایران زندگی نمیکنم ولی بطور مستمر مثایل زادگاهم را دنبال میکنم . کاش ما بختیاریها جایگاه خود را بازیابی کنیم . با آرزوی سرفراز و سربلندی برای ایل غیور بختیاری از هر طایفه و اولادی که باشیم و باشند . کیانی مقیم آلمان 

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2019 باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی