برچسب های نوشته ها : جمشيد جليلي

صفحه 1 از 3123

يادداشت:
توقع مردم از نمایندگان چیست؟

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشيد جليلي: ﺭﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﯿﺮ ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎل ها ﻭ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﻠﻨﯽ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻫﺎﯼ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ دهمین ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﻭﺯ 10 اردیبهشت ﭘﺎﯾﺎﻥ ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ مي ﺴﭙﺎﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺣﺮﻓ ﻬﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﯿﺘﯿﻨﮕ ﻬﺎ ﻭ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯿ ﻬﺎﯼ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽﺧﻮﺩ ﺯﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﮐﺠﺎﻫﺎ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ... ادامه مطلب

16 آذر تاریخ ایستادگی دانشجو

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشيد جليلي: در آستانه 16 آذر و با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای دانشجوی سال 1332 و تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان عزیز واین سه دانشجو یی که با نثار خون خود و دفاع از اعتقادشان، استکبار ستیزی و پاسداشت از ارزش ها را جاودانه کردند. سه قطره خونی که به گناه ندای حق طلبی و ... ادامه مطلب

ارابه های حلبی، در جاده ای که بوی مرگ می دهد

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشيد جليلي: هر روز ،ﺻﺒﺢ ﻛﻪ ﺑﺎ هزارﺍﻣﻴﺪ ﻭ ﺁﺭﺯﻭ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻟﻘﻤﻪ ﺍﻱ ﻧﺎﻥ ﻭﭘﯿﮕﯿﺮ ﮐﺎﺭﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺍﻱ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﻣﺜﻞ ﻳﻚ ﻧﺎﺭﻧﺠﻚ ﻋﻤﻞ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻡ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﺪ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ... ادامه مطلب

خبرنگار دیدبان مرزهای سیاسی، فرهنگی …

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشید جلیلی: شورای فرهنگ عمومی ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ‏ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺑﺎﺩ. اﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﯼ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺪﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢّ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻧﺎﻗﺺ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ مردم ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭﺩﻩ ... ادامه مطلب

برگزاری رایانه ای و بدون کاغذ امتحانات در دانشگاه پیام نور مسجدسلیمان

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- آزمون‌های پایان ترم دانشگاه پیام نور از 9 خردادماه 94 آغاز خواهد شد و این آزمون‌ها بدون کاغذ برگزار می‌شود. به گزارش سايت خبري باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان به نقل از روابط عمومی دانشگاه پیام نور مسجدسلیمان جمشید جلیلی مسئول روابط عمومی دانشگاه پیام نور در این باره گفت، آزمون رایانه ای بدون کاغذ که در سال های گذشته ... ادامه مطلب

27اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی گرامی باد

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻓﺮﺍﺭﺳﯿﺪﻥ ﺭﻭﺯ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍ ﻣﻐﺘﻨﻢﺷﻤﺮﺩﻩ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺭﺍ ﮔﺮﺍﻣﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺍﯾﻦﻋﺮﺻﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻋﺮﺽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ.ﺑﯽ ﺷﮏ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﺪﺍﻋﯽ ﮔﺮ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥﺻﻨﻌﺖ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪﻩ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺗﯽ ﻭﺣﺘﯽ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ... ادامه مطلب

پرونده ويژه/ خرده فرهنگی که “هستی” مان را گرفت (7)

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان- ضمن ابراز همدردی عمیق و تسلیت به خانواده متوفی و خانواده داغدار نوگل پرپرهستی عزیز....، آداب  و رسم های حسنه و مرسوم در جامعه و نزد ملت ها محصول تفکر و خرد انسان های دوره های گذشته است که به علت تطبیق با فطرت بشری و عدم مغایرت با مبانی اعتقادی و دینی است که در طول تاریخ ماندگار ... ادامه مطلب

قابل توجه شهرداري و سازمان برق/ پیشگیری مقدم بر درمان

شاید بتوان تصور کرد که در حال راه رفتن در خیابان با چشمان بسته باشید، احتمال این که سرتان به تیر برق یا پایه تابلو راهنمایی و تابلوهای تبلیغاتی برخورد کند دور از ذهن نباشد. اما اگر با خودروی خود در خیابان های شهر در حال گذر باشید،‌ احتمال این که در وسط یا کنار خیابان با تیر برق و پایه های سرگردان ... ادامه مطلب

اندراحوالات سخنگویی و سخنگو بودن

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشيد جليلي: درآئین‌نامه اجرائی تشكیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها و طبق ماده 6ـ رئیس شورا وظایفی به عهده دارد كه ازجمله آنها اینکه رئیس شورا سخنگوی شوراست (مگر آنكه شورا عضو دیگری را تعیین كند) و مواضع و اطلاعات رسمی شورا توسط او (سخنگو) اعلام می‌شود. سخنگویی وسخنگوبودن یکی ازشاخص ترین و ... ادامه مطلب

نوشدارو بعد از مرگ…

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ جمشيد جليلي:  بارهاپیش آمده است تا زمانی که پیشکسوتان عرصه علم و هنر و ورزش ما در قید حیات و سلامت هستند، سراغی از آن ها گرفته نمی‌شود اما به محض آن که در بستر بیماری قرار گرفته و یا راهی دیار باقی می‌شوند یک باره برای آن ها مراسم ختم با حضور پرشمار گرفته می‌شود. متاسفانه همیشه ... ادامه مطلب
صفحه 1 از 3123
تمام حقوق این سایت برای © 2019 باشگاه روزنامه نگاران مسجدسلیمان. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی