برچسب های نوشته ها : محمد باقري

طایفه گرایی و چه باید کردها

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقري: انسان ها برای ایفای نقش در مناسبات اجتماعی همواره الگوهای رفتاری خاصی را در پیش می گیرند. الگوهایی که گاه منحصرند به فردیت شان و یا وابسته اند به جمع و با هم اندیشان خود در یک راستا قرار دارند. شیوه گزینش این الگوها، تابعی است از شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و فردی افراد. هرچه ... ادامه مطلب

موبایل گرایی و تشدید پدیده انزواطلبی

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقری: وقتی بی قرار و کم حوصله، سراغ راهی میگشتم تا هم از آن دقایق ملال آور فارغ شوم و هم بهره ای برده باشم از زمانی که در آنم،خواستم به رسم مالوف گذشته،کتابی بخوانم و در کتابخانه ام شروع به جستجو کردم اما با بهت و تعجب دیدم سالهاست جز کتاب های مربوط به رشته کاری و ... ادامه مطلب

به بهانه خاموشي تنها سينماي مسجدسليمان
احیای سینما،مطالبه فعالان فرهنگی

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقري: با مروری بر خاطرات مسجدسلیمانی های ده چهل به رویدادها و نکات مشترکی خواهید رسید. نکاتی که هریک از آن نسل به نحوی با آن مواجه شده اند و ماحصلش را به گونه ی خاص خود واگو نموده اند.اما در نقاطی همه ی آنها مشترکند.فقر و نداری و تبعیض دردآور میان اقشار و سطوح مختلف جامعه، زمینه ... ادامه مطلب

نخبه و نخبه کشی، از مفهوم تا کارکرد

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقري: نخبه کشی آیین مذموم تاریخ ما است که هر از گاه به هیاتی در می آید. گاه تیغی می شود در حمام فین کاشان و رگ امیری کبیر را می زند و گاه چماقی بر دست (شعبان بی مخ ها) که بر فرق مصدق و ملتش فرو می آید و هربار، تاریخ را چنان به اغما فرو ... ادامه مطلب

بد اخلاقی هاي انتخاباتی و بدعت های ناروا

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقري: انسان موجودی است ذاتاً اجتماعی که برای رفع حوایج شخصی ناگزیر به برقراری تعامل و ارتباط با اجتماع است که در این مرحله غالب الگوهای رفتاری رایج را قهراً از جامعه پیرامون خود کسب می کند و در مسیر آن ها قرار می گیرد. الگوهایی که بعضاً به غلط و ناصحیح در مقطعی باب می شوند از ... ادامه مطلب

راهكارهايي حقوقي، براي مديريت غائله ي فرودگاه جده

باشگاه روزنامه نگاران مسجدسليمان/ محمد باقري: با درج خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در سفر زیارتی عربستان ، موجی از خشم میان مردم شکل گرفت. در شبکه های اجتماعی همه از خشم ، نفرت و انزجار نسبت به این اعمال شنیع میگویند اما کمتر به ارائه راهکارهای منطقی و معقول برای حمایت از آسیب دیدگان اصلی این حادثه بسیار اسفبار حرفی به ... ادامه مطلب
تمام حقوق این سایت برای © 2020 رویش زاگرس. محفوظ است.
ویرایش شده توسط سعید مرادی